5 ESSENTIAL ELEMENTS FOR KRONIK TOTAL OKLüZYON (CTO) IşLEMLERI KıSACA

5 Essential Elements For kronik total oklüzyon (cto) işlemleri kısaca

5 Essential Elements For kronik total oklüzyon (cto) işlemleri kısaca

Blog Article

Kateter çıkarılması ve yara kapama: İşlem tamamlandıktan sonra, kateter dikkatlice çıkarılır ve erişim noktası kapatılır. Kasık bölgesindeki artere yerleştirilen bir cihaz veya dikişler kullanılarak arter kapatılır.

Aort damarının yırtılmasının pek çAlright nedeni bulunmaktadır.  Erkeklerde daha fazla rastlanılan bu sağlık sorunu genel olarak ilerleyen yaşlarda daha yoğun bir şekilde yaş anılmaktadır.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give hyperlinks from the "Web site" to other Web sites and/or "CONTEXT"s and/or folders which have been outside of their Manage and owned and run by 3rd parties. These hyperlinks are offered for relieve of reference only and do not hold qualification for guidance the respective Site or even the admin or declaration or promise for the information within.

Balon, daralmış alana ulaştığında şişirilerek arterin açılmasını sağlar. Balonun şişirilmesi, plak birikimini sıkıştırarak arterin genişlemesini ve kan akışının iyileşmesini sağlar.

Balon tedavisi, koroner arter hastalığı olan ve tıkanıklığı olan kişilere uygulanabilir. Bu tedavi yöntemi, anjiyo sırasında damarlarda tıkanıklık saptanan hastalarda genellikle tercih edilen bir seçenektir. Balon tedavisi, semptomları kontrol altına almak, kan Ayrıntılar Burada akışını iyileştirmek ve kalp krizi riskini azaltmak için kullanılır.

Yaşlılık, eşlik eden sağlık sorunları ve cerrahi geçmişi gibi faktörler cerrahi riski etkileyebilir.

Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tamirinde Anaconda stent greft ile erken ve orta dönem sonuçları

Beslenme alışkanlıkları, stent takılan hastaların damar sağlığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Sağlıklı bir diyet, stentlerin tıkanma riskini azaltır ve genel kardiyovasküler sağlığı iyileştirir. İşte sağlıklı bir diyetin temel unsurları:

Yapılan tetkikler sonucunda tüm anevrizmalar baz alındığında hastada kanama şüphesi var ise tedaviye başlanmalıdır.

Uygun bakım ve düzenli doktor kontrolleri ile stentler yıllarca sorunsuz işlev görebilir ve hastalar uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler.

Ayrıca, ailede erken yaşta kalp krizi geçiren bireylerin diğer aile fertleri de kalp sağlığını gözlemlemeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

İşlem öncesi hazırlık: Hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir ve özel ısıtıcı balon yönteminin uygun olduğu belirlenir. Hastaya işlem hakkında detaylı bilgi verilir ve onayı alınır. Gerekli kan testleri ve tetkikler yapılır.

Bu web site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Bu yöntemler, tıkanıklığın fonksiyonel ciddiyetini değerlendirerek invaziv işlem yapılması gereken durumları belirler. Bu sayede gereksiz invaziv işlemlerden kaçınılabilir ve hasta konforu artworkırılabilir.

Report this page